Fashion Company  Korporativne informacije   Maloprodajna strategija

Maloprodajna strategija

Maloprodajna strategija Fashion Company se zasniva na inovacijama i različitosti u odnosu na konkurenciju. Obzirom da naša maloprodaja neprestano raste i razvija se novim otvaranjima, potrebno je dobro planiranje i analitika koju menadžerski tim uspešno primenjuje kao jasan i definisan plan, tako da su menadžeri maloprodaje na liniji izvršenja zadataka i izgradnje dugoročnih odnosa sa potrošačima.

 

Svaki aspekt maloprodajnog poslovanja ima svoju pojedinačnu operativnu strategiju kako bi sve zajedno podržale glavnu poslovnu strategiju Grupe.