title image

Gift Card

„GIFT“ POKLON KARTICA

OPŠTI USLOVI

 

MINIMALNI IZNOS: 3,000.00 RSD

MAKSIMALNI IZNOS: 60,000.00 RSD

 

 1. „Gift“ kartica (u daljem tekstu: Kartica) je vlasništvo izdavaoca FASHION COMPANY doo (PIB 100973862), a zakoniti držalac Kartice je njen korisnik.
 2. Kartica se može koristiti za kupovinu u svim FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima na području Republike Srbije, i ne može se koristiti u inostranstvu.
 3. Vrednost Kartice se može platiti, odnosno Kartica se može kupiti bilo kojim načinom plaćanja koji se prihvata u FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima.
 4. Kartica se može koristiti neograničeni broj puta do potpunog iskorištavanja iznosa Kartice; prilikom kupovine nakon koje sav iznos sa Kartice bude iskorišćen.
 5. Nakon kupovine Kartice istu nije moguće vratiti nazad.
 6. Preostali iznos na Kartici je deo inicijalnog iznosa na Kartici, a koji nije iskorišćen. U slučaju da je vrednost kupljene robe veća od preostale vrednosti Kartice, korisnik Kartice će, da bi ostvario kupovinu, biti u obavezi da doplati razliku novcem ili bilo kojim drguim načinom plaćanja koji se prihvata u FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima.
 7. Preostali iznos na Kartici je prikazan na nefiskalnom isečku svaki put kad se kupovina plaća Karticom. Pre odlaska iz maloprodajnog objekta, korisnik Kartice mora proveriti iznos na računu. Ukoliko se ne dokaže drugačije, informacija o preostalom iznosu na Kartici je ona koja je iskazana na čitaču kartica koji se koristi u FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima.
 8. Proizvodi kupljeni s Karticom se mogu zameniti ili vratiti uz iste uslove kao i bilo koji drugi proizvod kupljen u FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima.
 9. Povrat novca za vraćene proizvode kupljene Karticom će biti izvršen povećanjem iznosa na Kartici za iznos plaćen za kupljeni proizvod. Međutim, u slučaju kada je Kartica istekla, vrednost proizvoda će biti vraćena na način po izboru korisnika Kartice.
 10. Kartica je važeća u roku od godinu dana od datuma kupovine Kartice. Od trenutka isteka Kartice ona se ne može obnoviti, ne može se koristiti za kupovinu proizvoda, niti se može tražiti povrat preostalog iznosa Kartice.
 11. „Gift“ kartica se ne izdaje na ime te je može koristiti njen držalac. Njen držalac je odgovoran za korišćenje i čuvanje Kartice. FASHION COMPANY doo neće zameniti Karticu u slučaju krađe, gubitka ili oštećenja, osim ukoliko je oštećenje posledica greške u proizvodnji Kartice.
 12. Kartice koje su nabavljene nezakonitim putem su nevažeće i ništave i one se ne mogu koristiti za kupovinu proizvoda niti se mogu vratiti za iznos kupovine.
 13. FASHION COMPANY doo nije u obavezi da proverava da li je držalac Kartice istu stekao na zakonit način.
 14. „Gift“ kartica se ne sme koristiti u svrhe reklamiranja ili promovisanja proizvoda i/ili usluga od bilo koje treće strane osim FASHION COMPANY doo, osim ukoliko FASHION COMPANY doo nije dao prethodno pisano dopuštenje.
 15. Kupovina i/ili korišćenje Kartice podrazumeva prihvatanje ovih Opštih uslova koji su predočeni potrošaču u trenutku kupovine Kartice. Označeni Opšti uslovi su dostupni i u FASHION COMPANY doo maloprodajnim objektima u Republici Srbiji.
 16. FASHION COMPANY doo zadržava pravo da promeni ove opšte uslove u bilo koje doba, a koja promena će biti saopštena korisniku Kartice prilikom prve sledeće kupovine Karticom nakon promene Opštih uslova.

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]