title image

Karijera

HR strategija

 

Briga o zaposlenima se sprovodi na isti način kao što to činimo za naše potrošače. Razvijamo talente putem menadžerskog principa. Individualni pristup je naša omiljena strategija, jer verujemo u talentovane pojedince. Ideja koja stoji iza strategije HR je da omogući našim kadrovima  da se razvijaju kroz pristup i razmenu komercijalnih i kreativnih talenata kao i stručnosti kroz visoke standarde i dobru praksu iz industrije. To znači da brendovi koje zastupamo imaju višestruke koristi od sinergije koja dolazi iz naših redova. Koncept rukovođenja kadrovima se može sažeti u jednostavnu formu – Dobra praksa uz stalne inovacije.

Zaposlenje

 

Da li želite da proširite svoju maštu?
Fashion Company je u epicentru inovacija u segmentu urbanih i „lifestyle“ brendova. Mi stalno pomeramo granice uz stroge principe koji leže u našim korenima i dugogodišnjoj tradiciji koja nas je dovela do liderske pozicije u regionu a koja je inspirisana snažnim vrednostima.

 

Kliknite ispod da se prijavite za naše otvorene pozicije :

Asistent Brend Menadžera - Praksa

Radni zadaci i aktivnosti :

 

 • Pomaže u implementaciji i prilagođavanju strategije brenda lokalnom tržištu
 • Učestvuje u izradi i realizaciji sezonskog plana nabavke brenda, kao i izradi i realizaciji planova prodaje
 • Vrši dnevno praćenje prodaje i nivoa zaliha u maloprodajnim objektima, kao i za veleprodajne kupce
 • Organizuje dopunu robe iz magacina i povlačenje robe iz drugih maloprodajnih objekata uz odobrenje brend menadžera
 • Koordinira distribuciju reklamnog materijala za određeni brend sa službom razvoja maloprodaje
 • Analizira izveštaje prodaje i zaliha na nedeljnom i mesečnom nivou za sve maloprodajne objekte kao i veleprodajne kupce po brendovima
 • Izrađuje plan dopune asortimana i vodi brigu o optimalnom stanju zaliha
 • Predlaže brend menadžeru promociju određenih artikala brenda u okviru kolekcije
 • Analizira prodaju, predlaže korekcije i promocije
 • Učestvuje u izboru kolekcija robnih marki-brendova prema planu i proceni brend menadžera
 • Prikuplja podatke za otvaranje šifara artikala i dostavlja izveštaje šefu komercijalne operative
 • Pruža pomoć pri organizaciji distribucije kolekcija brenda po maloprodajnim objektima
 • Koordinira aktivnosti prilikom otvaranja novih maloprodajnih objekata uz saradnju sa brend menadžerom
 • Učestvuje u pozicioniranju kolekcije na prodajnom mestu, u saradnji sa sektorom marketinga
 • Učestvuje u sprovođenju redovne kontrole prodajnih mesta prema zadatom planu; aktivno sarađuje i komunicira sa ostalim zaposlenima u maloprodaji i veleprodaji

 

Lične karakteristike

 

 • Usmerenost ka ostvarivanju rezultata i razvoju brenda
 • Razvijen smisao za modne trendove
 • Lična organizacija i rukovođenje vremenom
 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Određivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Timski rad
 • Inovativnost i samoinicijativa

 

Vaš CV možete poslati na e-mail adresu konkurs@fashioncompany.rs do 31.12.2019.

Obavezno u naslovu e-maila napišite naziv pozicije za koju konkurišete.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prodavac

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Uslužuje potrošače i prodaje robu u maloprodajnom objektu;
 • Vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Broji, sortira, precrtava stare cene i lepi nove cene (prilikom sniženja);
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, slaže i odvaja robu u maloprodajnom prostoru i magacinu;
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, kontroliše šifre i deklaracije robe/artikala u prodajnom i magacinskom prostoru;
 • Informiše potrošače o trenutnim akcijama sniženja robe/brenda u maloprodajnom objektu, kao i o novoj kolekciji;
 • Radi na kasi, pos terminalima, platnim karticama, čekovima i ostalim sredstvima plaćanja, da prodati artikli budu evidentirani kroz registar kasu;
 • Kontroliše zalihe robe u magacinu u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, a radi dopune asortimana kolekcije/Brenda;
 • Po potrebi prisustvuje obukama i treninzima za maloprodaju;
 • Profesionalan, ljubazan odnos prema svakom potrošaču/gostu koji uđe u maloprodajni objekat;
 • Svojim prisustvom u maloprodajnom objektu smanji/minimalizuje mogućnost krađe robe;
 • Profesionalnim i kulturnim ponašanjem spreči nastanak konfliktnih situacija, kako sa potrošačima tako i sa ostalim zaposlenima;
 • Pridržava se pravila ponašanja propisanih Kodeksom poslovnog ponašanja kod poslodavca;
 • Radi na ostvarivanju dnevnih/nedeljnih/mesečnih/sezonskih planova prodaje u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije
 • Proaktivnost, energičnost
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Spremnost na permanentno usavršavanje u prodaji
 • Ljubaznost, prijatan i profesionalni pristup kupcu
 • imska orijentisanost i kolegijalnost
 • Spremnost za rad u smenama

 

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Računovođa

Radni zadaci i aktivnosti :

 

 • Knjiži dnevni pazar
 • Knjiži dnevne dinarske i devizne izvode banaka
 • Knjiži dokumenta iz maloprodaje (kalkulacije, povrate, periodične fiskalne izveštaje maloprodaje, nivelacije, likvidacije, obrade cenovnika)
 • Vrši mesečno sravnjenje – usaglašavanje trgovačkih knjiga sa knjigovodstvom
 • Radi obradu dokumenata za popise
 • Knjiži razlike po popisu: robe u magacinu i maloprodajnim objektima, gotovine, bonova za gorivo, platnih kartica, čekova
 • Vrši knjiženje i ažuriranje dnevnica, devizne i dinarske blagajne, platnih kartica
 • Knjiži zarade i naknade zaposlenih
 • Obračunava i knjiži PDV i sastavlja poreske prijave
 • Knjiži sve ulazne i izlazne fakture, dinarske i devizne izvode
 • Obavlja komunikaciju sa kupcima, vodi evidenciju kartica kupaca i dobavljača
 • Vrši usaglašavanje stanja potraživanja i obaveza sa poslovnim partnerima – šalje finansijske kartice, koordinira sa službom prodaje itd.
 • Sprovodi obračune, predzaključne radnje i knjiženja na kraju poslovne godine
 • Obavlja kontrolu popisa u maloprodajnim objektima

 

Uslovi i kvalifikacije:

 

 • Visoka stručna sprema/ VI stepen
 • Potrebno znanje engleskog jezika
 • Minimum 5 godina iskustva u struci

 

Vaš CV možete poslati na e-mail adresu konkurs@fashioncompany.rs do 31.12.2019.

Obavezno u naslovu e-maila napišite naziv pozicije za koju konkurišete.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Zamenik Menadžera prodavnice u Beogradu i Novom Sadu

 Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • U odsustvu šefa MPO organizuje i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Aktivno učestvuje u realizaciji dnevnih/nedeljnih/mesečnih/sezonskih planova prodaje;
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima ukljucujuci konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad u svojoj smeni i odgovoran je za rezultate rada u timu: određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Kontroliše šifre, deklaracije i cene robe/artikala i obezbeđuje njihovu istaknutost u prodajnom i magacinskom prostoru
 • Obezbeđuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Informiše potrošače o trenutnim akcijama sniženja robe/brenda u maloprodajnom objektu, kao i o novoj kolekciji;
 • Radi i organizuje rad na kasi, pos terminalima, platnim karticama, čekovima i ostalim sredstvima plaćanja
 • Učestvuje u ažuriranju celokupne dokumentacije vezane za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Timski rad
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Hostesa

Konkretna zaduženja i radni zadaci:

 

 • Obavlja prijem i sprovođenje stranaka po ustaljenoj proceduri
 • Prima i prosleđuje telefonske pozive
 • Obavlja prijem, evidenciju i distribuciju pošte
 • Evidentira dolazak poslovnih partnera
 • Poslužuje poslovne partnere
 • Poslužuje top menadžement i stranke na sastancima
 • Prenosi informacije vezane za razne vrste procedura neophodnih za rad odeljenja
 • Vodi računa o čistoći i urednosti poslovnih prostorija nakon održavanja sastanaka

 

Lične karakteristike

 • Komunikativnost i Organizovanost
 • Odgovornost i Savesnost
 • Poverljivost i Ljubaznost

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Menadžer prodavnice u Beogradu i Novom Sadu

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Organizuje rad i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima uključujući konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: definiše ciljeve, određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Određuje i kontroliše raspored smena zaposlenih, raspored pauza, godišnjih odmora i slobodnih dana.
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Organizuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Komunicira sa potrošacima, prati potrebe i kupovne navike potrošača i u skladu sa tim pruža pomoć/asistira Odeljenju za Brend menadžment pri izboru robe (nove kolekcije) i planiranju porudžbina;
 • Realizuje dnevne/nedeljne/mesečne/sezonske planove prodaje;
 • Kontroliše stanje u kasi i ažurira celokupnu dokumentaciju vezanu za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Vođenje tima
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Organizuje rad i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima uključujući konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: definiše ciljeve, određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Određuje i kontroliše raspored smena zaposlenih, raspored pauza, godišnjih odmora i slobodnih dana.
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Organizuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Komunicira sa potrošacima, prati potrebe i kupovne navike potrošača i u skladu sa tim pruža pomoć/asistira Odeljenju za Brend menadžment pri izboru robe (nove kolekcije) i planiranju porudžbina;
 • Realizuje dnevne/nedeljne/mesečne/sezonske planove prodaje;
 • Kontroliše stanje u kasi i ažurira celokupnu dokumentaciju vezanu za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Vođenje tima
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Grafički dizajner

Opis posla:

 

 • Dizajnira reklamni, brending i prateći materijal kompanije (nove kolekcije, akcije, sniženja, otvaranje i zatvaranje prodavnica i dr.)
 • Učestvuje u grafičkoj pripremi POS i POP materijala
 • Kreira grafička rešenja za potrebe vizuelnog identiteta kompanije (katalozi, vizit kartice, kalendari, brošure, website, loyalty i gift kartica i dr.)
 • Učestvuje u kreiranju i ažuriranju korporativnih prezentacija
 • Odgovoran za praćenje rokova i blagovremeno dostavljanje rešenja za štampu
 • Koordinira i sarađuje sa marketinškim agencijama i štamparijama
 • Prikuplja ideje za nova dizajnerska rešenja na osnovu povratne informacije komercijale
 • Komunicira sa drugim sektorima u vezi sa zadacima koji se tiču grafičkog dizajna
 • Prati i analizira nove trendove u oblasti grafičkog dizajna

 

Potrebni uslovi: 

 • Radno iskustvo: minimum 1 godina
 • Vrsta stručne spreme: Dizajnerska i druga
 • Posebni uslovi: Napredno poznavanje Adobe paketa (Photoshop, InDesign i Illustrator), poznavanje MS Office paketa, poznavanje načela štampe i grafičke pripreme, napredno poznavanje engleskog jezika

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Ukoliko sebe vidite u dinamičnom i kreativnom okruženju u kojem ćete moći da ispoljite i razvijete sve svoje talente, Fashion Company je prava kompanija za vas.