Fashion Company  Korporativne informacije   Upoznajte naš tim

Upoznajte naš tim

Fashion Company je Grupa sa funkcionalnom strukturom. Ova vrsta organizacije nam omogućava visok stepen specijalizacije za zaposlene i veoma lako se može prilagoditi potrebama kompanije koja neprestano raste.

 

Korprativna kultura podrazumeva fokusiranog, posvećenog i informisanog pojedinca sa svešću o velikom potencijalu razvoja koji mu omogućava i ličnu afirmaciju. Posebno smo pažljivi u odabiru kadrova sa raznovrsnim iskustvom i veštinama kako bi se formirala ne samo efikasna radna snaga, već i dobro postavljena, nadarena i komplementarna ekipa.