Robotizovano skladištenje robe kao kruna tridesetogodišnje saradnje sa Milšped Group

Robotizovano skladištenje robe kao kruna tridesetogodišnje saradnje sa Milšped Group

 

Višedecenijska uspešna saradnja Fashion Company sa kompanijom Milšped Group odnedavno je unapređena tehnološkom transformacijom – robotizovanim skladištenjem robe. O benefitima koje donosi saradnja sa Milšped Group govorio je Marko Mastikosa, direktor lanca snabdevanja Fashion Company.

 

  1. Koliko dugo poslujete sa kompanijom Mišped Group i da li uspeva da odgovori na vaše poslovne potrebe?

 

Fashion Company kao i Milšped Group posluju uspešno preko 30 godina, pa je tako kontinuiran rast i razvoj obe kompanije pratila i zajednička saradnja kroz sve ove godine. Kako su se kompanije razvijale, tako se i potreba za logistčkim servisima i podrškom povećavala.

 

Saradnju smo u samim počecima bazirali na uslugama posredovanja u carinskom postupku robe, da bi nakon svih ovih godina, saradnja danas dostigla nivo integrisanog End to End Lanca snabdevanja, sa kompleksnim logističkim uslugama međunarodnog FTL, LTL transporta, brodskim i avio kargo transportom, uslugama uvoza, izvoza i reexsporta robe, skladištenjima u carinskim i distributivnim magacinima, sortiranjem i pakovanjem robe za našu veleprodajnu, maloprodajnu mrežu i online prodaju, kao i b2b i b2c distribuciju i dostavu robe za ceo region. Ovako kompleksni procesi predstavljaju veliki logistički izazov za obe kompanije, kao i veliku posvećenost obe strane koje su uspešno do sada savladavale sve poslovne potrebe na obostrano zadovoljstvo i nadamo se da će tako i ostati u budućnosti.

 

2. Na koji zajednički projekat ste najponosniji?

 

Generalno gledano, najponosniji sam što smo uspeli da celokupan proces planiranja, organizacije, upravljanja i kontrole u lancu snabdevanja podignemo na viši nivo i da zajednički proakativno unapređujemo logistički servis u svim segmentima, čime smo sa klasičnog 3pl provajdinga davanja naloga i izvršenja istog od strane Milšped Group, saradnju podigli na viši strateški nivo saradnje što je dovelo do značajnog unapređenja kvaliteta servisa i efikasnosti u celom lancu.

 

Najveći izazovi u Fashion industriji su veoma izraženi sezonski pikovi koji prave velike izazove u distributivnim centrima, pa je tako najveći fokus u zajedničkim projektima bilo unapređenje skladišnog poslovanja koje je rezultovano zajedničkom inicijativom i potrebom u razvoj automatizacije i robotizacije u magacinskim procesima.

 

3. Koliko je bilo lako/izazovno da sa tradicionalnog procesa pređete na robotizovani sistem rada?

 

Iskreno, postojali su izazovi tokom samog procesa implementacije i dok se sam sistem stabilizovao, kao i dok se organizacija privikla na novi način rada, ali je i to prevaziđeno u relativno kratkom roku. Najbitnije je da je postojala podrška i obostrana svest o neophodnosti ove implementacije  kao najboljem rešenju za naše organizacije, ali i verovanje da to možemo da uradimo. Danas možemo reći da je to bila jedna veoma uspešna tehnološka transformacija.

 

 

4. Šta se promenilo u vašem poslovanju sa početkom primene robotizovane tehnologije?

 

Visoki sezonski pikovi stvarali su veliki izazov u odvajanju, pakovanju i isporukama robe za prodavnice i online. Implementacijom AutoStore sistema, povećali su se skladišni kapaciteti optimizacijom prostora koji pruža ovaj sistem, ali najbitnije je da se produktivnost odvajanja i pakovanja robe značajno povećala, uz značajno povećanje i tačnosti isporuka. Dakle, dobili smo veći kapacitet za skladištenje robe, uz 5 puta veću produktivnost nego ranije i nivo greške je sveden na minimum. Takođe, ova uspešna transformacija je otvorila vrata za dalju automatizaciju procesa sortiranja, te se nadamo da će vrlo brzo da se implementira i robotizovani sortirni sistem, čime bi se ceo proces sortiranja, skladištenja i pikovanja robe automatizovao, uz visok nivo usluge i dostupnosti robe. Otvaraju se i novi horizonti za daljom optmizacijom, ukrupnjavanjem i regionalizacijom distributivno-skladišnih procesa sa ostalim tržištima na kojima poslujemo čime bi se zaokružio jedinstveni sistem standardizovanih, brzih i efikasnih logistčkih servisa na zadovoljstvo našeg retail-a i krajnjih kupaca.

 

5. Da li biste ovakav vid logističkog rešenja preporučili i drugima?

 

Nema sumnje, ako želimo da imamo efikasne i kvalitene logističke usluge, uz optimalne troškove, neophodno je okrenuti se transformaciji u automatizovane-robotizovane sisteme i digitalizaciju poslovanja. Ko to bude prepoznao na vreme i što pre krene u ovom pravcu, ostvariće komparativnu prednost na tržištu i omogućiće dugoročnu održivost svog poslovanja, kao što je to prepoznao Fashion Company.

 

U logističkom kontekstu, Milšped Group je prepoznao ovaj momentum i značajna sredstva uložio u robotizaciju, čime će sigurno ostvariti konkurentnost i održivost poslovanja za sebe i sve svoje klijente koji budu koristili ove sisteme u budućnosti.