FASHION COMPANY DOBIO ZAHVALINICU OD NVO ATINA

FASHION COMPANY DOBIO ZAHVALINICU OD NVO ATINA

Udruženje građana Atina dodelila je u 8. Decembra 2014. godine u Beogradu, zahvalnicu Fashion Company-ju za pokazani altruizam, aktivizan, entuzijazam i pruženu podršku unapređenju položaja korisnica programa socijalnog uključivanja žrtava trgovine ljudima koje sprovodi Udruženje Atina.