title image

Karijera

HR strategija

 

Briga o zaposlenima se sprovodi na isti način kao što to činimo za naše potrošače. Razvijamo talente putem menadžerskog principa. Individualni pristup je naša omiljena strategija, jer verujemo u talentovane pojedince. Ideja koja stoji iza strategije HR je da omogući našim kadrovima  da se razvijaju kroz pristup i razmenu komercijalnih i kreativnih talenata kao i stručnosti kroz visoke standarde i dobru praksu iz industrije. To znači da brendovi koje zastupamo imaju višestruke koristi od sinergije koja dolazi iz naših redova. Koncept rukovođenja kadrovima se može sažeti u jednostavnu formu – Dobra praksa uz stalne inovacije.

Zaposlenje

 

Da li želite da proširite svoju maštu?
Fashion Company je u epicentru inovacija u segmentu urbanih i „lifestyle“ brendova. Mi stalno pomeramo granice uz stroge principe koji leže u našim korenima i dugogodišnjoj tradiciji koja nas je dovela do liderske pozicije u regionu a koja je inspirisana snažnim vrednostima.

 

Kliknite ispod da se prijavite za naše otvorene pozicije :

Administrator za e-commerce podršku

Radni zadaci i aktivnosti :

 

 • Rešavanje tehničkih problema koje korisnici imaju na rezidentnoj IT opremi i aplikacijama
 • Uvođenje novih maloprodajnih objekata u sistem e-commerca
 • Koordinacija sa odeljenjem korisničke podrške i IT sektorom
 • Koordinacija sa tehničkim partnerom za e-commerce platformu
 • Saradnja sa partnerima i otklanjanje poteškoća u radu
 • Obuka korisnika e-commerce sistema
 • Praćenje i izveštavanje prijava korisnika – Ticketing system
 • Praćenje bug-ova informacionog sistema
 • Izrada korisničkog uputstva, odnosno dokumentacije za e-commerce procese
 • Praćenje i unapređenje procesa informacionog sistema
 • Praćenje i unapređenje procesa e-commerce platforme (Magento)

 

Lične karakteristike

 

 • Lična organizacija i rukovođenje vremenom
 • Donošenje odluka
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Određivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Timski rad
 • Inovativnost i samoinicijativa

 

Vašu prijavu možete poslati na e-mail konkurs@fashioncompany.rs najkasnije do 31.8.2020.

Obavezno u naslovu e-maila napišite naziv pozicije za koju konkurišete.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Prodavac

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Uslužuje potrošače i prodaje robu u maloprodajnom objektu;
 • Vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Broji, sortira, precrtava stare cene i lepi nove cene (prilikom sniženja);
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, slaže i odvaja robu u maloprodajnom prostoru i magacinu;
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, kontroliše šifre i deklaracije robe/artikala u prodajnom i magacinskom prostoru;
 • Informiše potrošače o trenutnim akcijama sniženja robe/brenda u maloprodajnom objektu, kao i o novoj kolekciji;
 • Radi na kasi, pos terminalima, platnim karticama, čekovima i ostalim sredstvima plaćanja, da prodati artikli budu evidentirani kroz registar kasu;
 • Kontroliše zalihe robe u magacinu u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, a radi dopune asortimana kolekcije/Brenda;
 • Po potrebi prisustvuje obukama i treninzima za maloprodaju;
 • Profesionalan, ljubazan odnos prema svakom potrošaču/gostu koji uđe u maloprodajni objekat;
 • Svojim prisustvom u maloprodajnom objektu smanji/minimalizuje mogućnost krađe robe;
 • Profesionalnim i kulturnim ponašanjem spreči nastanak konfliktnih situacija, kako sa potrošačima tako i sa ostalim zaposlenima;
 • Pridržava se pravila ponašanja propisanih Kodeksom poslovnog ponašanja kod poslodavca;
 • Radi na ostvarivanju dnevnih/nedeljnih/mesečnih/sezonskih planova prodaje u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije
 • Proaktivnost, energičnost
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Spremnost na permanentno usavršavanje u prodaji
 • Ljubaznost, prijatan i profesionalni pristup kupcu
 • imska orijentisanost i kolegijalnost
 • Spremnost za rad u smenama

 

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Uslužuje potrošače i prodaje robu u maloprodajnom objektu;
 • Vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Broji, sortira, precrtava stare cene i lepi nove cene (prilikom sniženja);
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, slaže i odvaja robu u maloprodajnom prostoru i magacinu;
 • U zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, kontroliše šifre i deklaracije robe/artikala u prodajnom i magacinskom prostoru;
 • Informiše potrošače o trenutnim akcijama sniženja robe/brenda u maloprodajnom objektu, kao i o novoj kolekciji;
 • Radi na kasi, pos terminalima, platnim karticama, čekovima i ostalim sredstvima plaćanja, da prodati artikli budu evidentirani kroz registar kasu;
 • Kontroliše zalihe robe u magacinu u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta, a radi dopune asortimana kolekcije/Brenda;
 • Po potrebi prisustvuje obukama i treninzima za maloprodaju;
 • Profesionalan, ljubazan odnos prema svakom potrošaču/gostu koji uđe u maloprodajni objekat;
 • Svojim prisustvom u maloprodajnom objektu smanji/minimalizuje mogućnost krađe robe;
 • Profesionalnim i kulturnim ponašanjem spreči nastanak konfliktnih situacija, kako sa potrošačima tako i sa ostalim zaposlenima;
 • Pridržava se pravila ponašanja propisanih Kodeksom poslovnog ponašanja kod poslodavca;
 • Radi na ostvarivanju dnevnih/nedeljnih/mesečnih/sezonskih planova prodaje u zavisnosti od prometa i površine maloprodajnog objekta;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije
 • Proaktivnost, energičnost
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Spremnost na permanentno usavršavanje u prodaji
 • Ljubaznost, prijatan i profesionalni pristup kupcu
 • imska orijentisanost i kolegijalnost
 • Spremnost za rad u smenama

 

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Asistent za digitalni marketing

Radni zadaci i aktivnosti :

 

 • Učestvuje u implementaciji, praćenju i optimizaciji kampanja digitalnog marketinga vezano za definisanu strategiju
 • Sarađuje sa svim internim i eksternim timovima u sprovođenju kampanja digitalnog marketinga
 • Učestvuje u kreiranju i objavljivanju sadržaja kroz više platformi/društvenih mreža
 • Odgovoran za održavanje stalnog prisustva na društvenim mrežama i na svim drugim digitalnim  kanalima
 • Upravlja marketing bazom podataka, nalozima na društvenim mrežama, kao i e-mail kampanjama
 • Prati I daje procenu iskustva korisnika na različitim kanalima i mesta gde se korisnici kreću
 • Prati  digitalne kampanje
 • Daje predlog influensera za aktivnosti koje treba ispratiti na mrežama,
 • Sarađuje sa svim interesnim stranama radi kreiranja postova i optimizacije korisničkog iskustva
 • Daje predloge optimizacije pretraživača (SEO) i optimizacije za društvene mreže(SEM)
 • Prati, analizira i učestvuje u kreiranju izveštaja o učinku svih digitalnih marketinških kampanja
 • Prati i daje predloge optimizacije potrošnje budžeta digitalnog marketinga
 • Sarađuje i odgovoran je za održavanje kvalitetnih odnosa i saradnje sa agencijama i ino-partnerima
 • Pomaže timu u razvoju, izvršavanju i kontroli ostvarivanja zadatih planova, sprovođenju digitalne strategije i prilagođavanju materijala ciljanom tržištu
 • Prati najnovije trendove digitalne tehnologije i predlaže aktivnosti za unapređenje online marketinga

 

Uslovi i kvalifikacije:

 

 • Stepen stručne spreme: VII stepen
 • Vrsta stručne spreme:  IT, marketing, grafički dizajn, web dizajn ili slično
 • Radno iskustvo: 1 godine
 • Posebni uslovi: Poznavanje rada na računaru, poznavanje engleskog jezika

 

Vaš CV možete poslati na e-mail adresu konkurs@fashioncompany.rs do 21.09.2020.

Obavezno u naslovu e-maila napišite naziv pozicije za koju konkurišete.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Zamenik Menadžera prodavnice u Beogradu i Novom Sadu

 Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • U odsustvu šefa MPO organizuje i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Aktivno učestvuje u realizaciji dnevnih/nedeljnih/mesečnih/sezonskih planova prodaje;
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima ukljucujuci konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad u svojoj smeni i odgovoran je za rezultate rada u timu: određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Kontroliše šifre, deklaracije i cene robe/artikala i obezbeđuje njihovu istaknutost u prodajnom i magacinskom prostoru
 • Obezbeđuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Informiše potrošače o trenutnim akcijama sniženja robe/brenda u maloprodajnom objektu, kao i o novoj kolekciji;
 • Radi i organizuje rad na kasi, pos terminalima, platnim karticama, čekovima i ostalim sredstvima plaćanja
 • Učestvuje u ažuriranju celokupne dokumentacije vezane za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Timski rad
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Menadžer prodavnice u Beogradu i Novom Sadu

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Organizuje rad i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima uključujući konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: definiše ciljeve, određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Određuje i kontroliše raspored smena zaposlenih, raspored pauza, godišnjih odmora i slobodnih dana.
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Organizuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Komunicira sa potrošacima, prati potrebe i kupovne navike potrošača i u skladu sa tim pruža pomoć/asistira Odeljenju za Brend menadžment pri izboru robe (nove kolekcije) i planiranju porudžbina;
 • Realizuje dnevne/nedeljne/mesečne/sezonske planove prodaje;
 • Kontroliše stanje u kasi i ažurira celokupnu dokumentaciju vezanu za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Vođenje tima
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Radni zadaci i aktivnosti za raspisanu poziciju:

 

 • Organizuje rad i rukovodi poslovanjem maloprodajnog objekta
 • Organizuje pružanje kvalitetne usluge potrošacima uključujući konstantnu primenu procedura i standarda, odgovara na zahteve potrošaca na kvalitetan i brz nacin
 • Organizuje rad i odgovoran je za rezultate rada u svom timu: definiše ciljeve, određuje prioritete u radu, delegira zadatke saradnicima i kontroliše urađeno, upućuje zaposlene u način obavljanja aktivnosti, prati rezultate rada saradnika, motiviše zaposlene, razvija znanja saradnika, sprovodi kompanijska pravila, informiše zaposlene o svim novinama
 • Određuje i kontroliše raspored smena zaposlenih, raspored pauza, godišnjih odmora i slobodnih dana.
 • Organizuje i vrši prijem robe, kontroliše primljenu robu i otpremnice iz centralnog magacina, postavlja elektronsku zaštitu na artikle/robu;
 • Organizuje izlaganje robe u maloprodanom prostoru prema definisanim standardima
 • Komunicira sa potrošacima, prati potrebe i kupovne navike potrošača i u skladu sa tim pruža pomoć/asistira Odeljenju za Brend menadžment pri izboru robe (nove kolekcije) i planiranju porudžbina;
 • Realizuje dnevne/nedeljne/mesečne/sezonske planove prodaje;
 • Kontroliše stanje u kasi i ažurira celokupnu dokumentaciju vezanu za rad maloprodajnog objekata:
 • Vrši prijem, obradu reklamacionog zateva i obaveštava potrošača o ishodu postupka reklamacije, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i pratećim Pravilnikom;

 

Lične karakteristike – Ključni faktori uspeha

 • Donošenje odluka
 • Fleksibilnost i adaptabilnost
 • Sposobnost rešavanja problema
 • Odredjivanje prioriteta
 • Komunikativnost
 • Vođenje tima
 • Inovativnost i samoinicijativa
 • Spremnost za rad u smenama
 • Izražene prodajne veštine i veštine prezentacije

Pošalji svoj CV na:

konkurs@fashioncompany.rs

Ukoliko sebe vidite u dinamičnom i kreativnom okruženju u kojem ćete moći da ispoljite i razvijete sve svoje talente, Fashion Company je prava kompanija za vas.